Turistika‚ cykloturistika‚ naučné stezky

Apartmány U Zlaté stoky ***
Jižní Čechy
(CHKO Třeboňsko - Ponědraž)


 


        


 

Třeboňsko je malebným krajem rybníků, lesů a rašelinišť, oživených půvabnými siluetami středověkých městeček, venkovských kostelů a bělostných statků. Turistu zaujme region především harmonií přírody a místní architektury. Zdejší kraj je vyhledávaným turistickým cílem nejen pro své přírodní krásy, ale též pro množství historických památek, lázně a dobré podmínky pro cyklistiku a vodní sporty.
Nádherná příroda spolu s množstvím historických památek činí z Třeboňska dokonalé místo pro turistiku, cykloturistiku a rekreaci.
Směle můžete vyrazit i s hůlkami a provozovat Nordic walking nebo nasadit inline brusle.


        


 

Turistika

Pěší turisté si mohou vybrat z mnoha naučných stezek. Vzhledem k velkému počtu zahraničních návštěvníků jsou všechny cesty vybaveny popisnými tabulemi v českém, anglickém a německém jazyce.


Naučná stezka "Cesta kolem Světa"

Trasa této naučné stezky tvoří 12 km dlouhý, uzavřený okruh kolem rybníka Svět. Na 16 informačních tabulích poskytuje návštěvníkům základní informace o vývoji Třeboňska. Většina informačních panelů je věnována základním ekologickým vztahům v přírodě a jednotlivým rostlinným a  živočišným druhům, typickým pro různá společenstva Třeboňské krajiny. Mimo to také přibližuje historii  rybníkářství, lázeňství a vývoj lidové architektury. Trasa stezky vede po polních a lesních cestách, část po lučních pěšinách a také po hrázi rybníka Svět. Tato naučná stezka je určena hlavně pro pěší turisty. V suchém období lze část trasy projet i na kole, ale vyznačené úseky je nutné procházet pěšky a kolo vést. K vybavení naučné stezky patří i odpočinková místa se stolky a lavičkami,  odkud jsou hezké výhledy do okolní krajiny. Na trase stezky jsou rovněž vymezena dvě místa, na kterých si návštěvníci mohou rozdělat oheň a odpočinout si. Začátek trasy v lázeňském parku u hotelu Bohemia, konec na hrázi rybníka Svět.


Naučná stezka "Veselské pískovny"

Naučná stezka Veselské pískovny je určena pěším turistům. Tvoří ji 7 km dlouhý okruh vybavený 14 informačními tabulemi, které jsou rozmístěny na březích jezer, které jsou pozůstatkem těžby štěrkopísku v letech 1952-1986.
Tabule poskytují informace především o přírodě v oblasti štěrkových jezer, zabývají se však i historií krajiny a okolních obcí. Informace jsou v českém, německém a anglickém jazyku. Začátek i konec: Veselí nad Lužnicí, parkoviště u pískoven, směr Vlkov.


Naučná stezka "Velký Lomnický"

Naučná stezka Velký Lomnický je určena pěším turistům. Tvoří ji  6,5 km dlouhá vycházková trasa, která je vybavena 14 informačními tabulemi, přístřeškem, pozorovací věží a krytem, určeným k pozorování vodního ptactva. Stezka slouží jako rekreační zázemí města a současně i jako naučná trasa, zpřístupňující přírodní zákoutí dvou jihočeských rybníků a seznamující netradiční formou turisty i návštěvníky Třeboňska s historií kraje, vznikem rybníků a Zlaté stoky, ekonomickým a biologickým významem rybníků, jejich břehových porostů a močálovitých okrajů, které pomáhají přežívat v civilizované krajině řadě chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Informace na jednotlivých panelech jsou v českém, německém a anglickém jazyku.  Začátek: Lomnice nad Lužnicí, u hřbitova. Konec: NS netvoří okruh, je nutno se vrátit po stejné trase, kolem Zlaté stoky.
Projekt Naučná stezka  Velký Lomnický byl realizován za přispění programu Phare a ve spolupráci Města Lomnice nad Lužnicí. Stezku udržuje skautské středisko 13 klíčů z Lomnice nad Lužnicí.


Naučná stezka "Červené blato"

Naučná stezka Červené blato je určena pro pěší turisty. Tvoří krátký, cca 3 km dlouhý okruh a zpřístupňuje typické biotopy jednoho z největších rašelinišť na Třeboňsku včetně vytěžených ploch, které se nachází v sukcesním stádiu.
Těžba rašeliny zde v minulosti probíhala hlavně pro potřeby sklárny, která stávala v nedalekém Jiříkově Údolí a proslavila se hlavně výrobou neprůsvitného, tvrdého a téměř nerozbitného černého a červeného skla, nazývaného hyalit. Trasa naučné stezky je převážně tvořena povalovými chodníčky, které umožňují průchod měkkým terénem. Přibližně uprostřed trasy je vybudována vyhlídková terasa s překrásným výhledem na rašelinné jezírko.
Celá trasa naučné stezky je vybavena devíti informačními tabulemi, které poskytují základní informace o flóře a fauně vázané na rašelinné prostředí. Najdete zde však i informace o historii sklárny, vývoji rašeliniště a podobně. Pro návštěvníky, kteří přijíždějí na kolech, je na začátku stezky připraven kolostav a rovněž přístřešek, kde si mohou odpočinout, případně přečkat nepřízeň počasí.
Začátek i konec: Jiříkovo údolí, 17 km jižně od Třeboně.
        


 

Cykloturistika

Oblast jižních Čech je z hlediska cykloturistiky velmi příznivá a terénní reliéf skýtá bohaté možnosti cykloturistických výletů. Rovinatá krajina kolem rybníků v Třeboňské pánvi poskytuje dobré možnosti rekreačních jízd i mimo silniční síť, na polních a lesních cestách značených pro pěší i cyklisty. Cykloturistika neodmyslytelně patří ke zdejší rovinaté krajině. Třeboňsko je ideální pro rodinné cyklovýlety s dětmi a pro seniory. Oblastí prochází mnoho dobře značených naučných stezek včetně dálkových cyklotras.
Trasy výletů vedou po březích velkého množství rybníků, které za teplých letních dní nabízejí odpočinek u vody a plavání. Jižní Čechy jsou ve své východní polovině protnuty značenou dálkovou cykloturistickou trasou Vídeň - Praha. Trasa prochází městy Slavonice, Nová Bystřice, Jindřichův Hradec a Tábor. V různých místech je možné z této trasy odbočit a po značených lokálních trasách poznat blíže jihočeskou krajinu. Na cykloturisty čeká v regionu navíc množství přírodních naučných stezek, které své návštěvníky informují o zajímavostech různých přírodních lokalit.


Cyklistická naučná stezka "Okolo Třeboně"

Naučná stezka Okolo Třeboně je určena cyklistům. Vytváří uzavřený okruh, který je 39 km dlouhý a je na něm umístěno 22 zastávek, vybavených informačními tabulemi. Tyto tabule podávají informace o celém Třeboňsku, jak z hlediska přírodního, tak i historického. Názorně popisuje typické třeboňské prvky, ke kterým nepochybně patří rybníky a rybniční soustavy, rašeliniště, lesní komplexy a mokré louky, včetně rostlinných a živočišných společenstev, která je obývají. Rovněž informuje o historickém vývoji oblasti, včetně prvního osídlení a s tím spojeného využívání a přetváření krajiny člověkem. Trasa stezky je vedena po málo frekventovaných, většinou asfaltových silnicích III. třídy, hrázích rybníků a lesních cestách. Stezka začíná v Třeboni na hrázi rybníka Svět a pokračuje po hrázi rybníka Opatovický. Dále vede k rašeliništi Spálená borkovna a k myslivně Barbora. Po překlenutí Zlaté stoky míří na hráze Chlumeckých rybníků a přes malebné obce Lutová a Stříbřec do Staré Hlíny, kde se kolem jižní části rybníka Rožmberk vrací zpět do Třeboně.
Začátek: Třeboň, hráz rybníka Svět.
Konec: Třeboň, záchytné parkoviště u Jindřichohradecké brány.


Cyklistická naučná stezka "Rožmberk"

Naučná stezka Rožmberk je určena cyklistům. Začíná na hrázi rybníka Svět v Třeboni a tvoří 22 km dlouhý, uzavřený okruh, jehož trasa vede okolo největšího českého rybníka Rožmberk. 12 informačních tabulí seznamuje návštěvníky hlavně s historií vzniku rybníků a rybničních soustav a jejich významem na Třeboňsku. Prostřednictvím dobových obrázků a dokumentů se snaží přiblížit život a dílo našich předků, které je úzce spjato s rázem místní krajiny. Nezapomínají však ani na místní historii, vázanou k obcím, kterými trasa naučné stezky prochází. Trasa naučné stezky vede po silnicích III. třídy, hrázích rybníků a polních cestách. Z celé trasy je nejhezčí hráz rybníka Rožmberk, která je nejen impozantním technickým dílem, ale i zajímavou přírodovědeckou lokalitou. Je porostlá mohutnými staletými duby, v jejichž dutinách hnízdí řada zajímavých druhů ptáků. Mohutné duby poskytují útočiště vzácným druhům hmyzu a na hrázi můžeme rovněž najít chráněné druhy teplomilných rostlin. V zimě lze na Rožmberku a v jeho blízkém okolí spatřit i několik vzácných orlů mořských.
Začátek : Třeboň, hráz rybníka Svět.
Konec : Třeboň, záchytné parkoviště u Jindřichohradecké brány.


Historicko-naučná stezka "Pamětí Vitorazska"

Historicko-naučná stezka Pamětí Vitorazska je jedním z dílů volné trilogie vyprávění o historii života v česko-rakouském pohraničí (Pamětí Novohradska, Pamětí Slepičích hor, Pamětí Vitorazska). Názvem Vitorazsko je označováno území v oblasti povodí horní Lužnice. Je to pruh země táhnoucí se v šíři 6-10 km při česko-dolnorakouských hranicích (asi 110 km2).
Začátek i konec: Nové Hrady, zámek.
Délka: 89 km v jednom směru.
Počet zastávek: 29.
Zaměření: Historicko-naučná stezka navazující na naučné stezky Pamětí Novohradska, Pamětí Slepičích hor.
Typ stezky: Pro cyklisty.
Náročnost: Trasa vede většinou po zpevněných komunikacích s asfaltovým povrchem. Výjimkou jsou pouze krátké úseky lesních cest při výjezdu z části Českých Velenic nazývané Josefsko, v Suchdole nad Lužnicí, mezi zastávkami Tři Facky a Hrdlořezy a v okolí zastávky Blata. Všechny tyto cesty jsou však v dobrém stavu a jsou sjízdné pro trekkingová kola.
Čas pro prohlídku:  Vzhledem k celkové délce okruhu lze stezku rozdělit na menší okruhy a libovolně je mezi sebou v průběhu několika dnů kombinovat. Díky tomu, že jednotlivé informační panely nejsou číslovány, může být směr absolvování cyklotrasy libovolný.

Délka: 89 km


Z dalších cyklistických tras na Třeboňsku pro Vás vybíráme ...


Cyklistická trasa "Lomnice nad Lužnicí - Bošilec" ( přes Ponědraž )


Cyklistická trasa "Třeboň - rybník Dvořiště"


Cyklistická trasa "Veselí nad Lužnicí - Třeboň"


Cyklistická trasa "Chlumecké rybníky"


Cyklistická trasa "Suchdol nad Lužnicí - České Velenice"


Cyklistická trasa "Suchdol nad Lužnicí - Krabonoš"


Cyklistická trasa "Novosedly nad Nežárkou - Evženovo  údolí"


Cyklistická trasa "Suchdol nad Lužnicí - Dračice"


Cyklistická trasa "Stráž nad Nežárkou - Nová řeka"


Cyklistická trasa "Kardašova Řečice - Karštejn"


Cyklistická trasa "Spolí - Třeboň"


Cyklistická trasa "České Velenice - Nové Hrady"


Chcete-li si užít bezstarostné chvíle oddechu a pohody, je Třeboňsko tou správnou volbou !Zobrazit místo Apartmány U Zlaté stoky *** Tel.: (+420) 608 747 575 na větší mapě


Poznejte jihočeský ráj, zastavte se, zůstaňte déle, přijeďte zas..., přijeďte na Třeboňsko..., přijeďte do Ponědraže ! ! !


 

TOPlist