Úvod          ˙Apartmány Almberg (Bavorský les - skiareál Mitterdorf)          Apartmány Na Zlaté stezce (NP Šumava - České Žleby)       Apartmány U Lužnice

Apartmány U Zlaté stoky ***
Jižní Čechy
(CHKO Třeboňsko - Ponědraž)

Vítejte v jižních Čechách

Kraj po staletí spravovaný lidmi v souladu s nároky přírody, svou krásou překvapí každého návštěvníka. Kdo přijede za historickými památkami, pochopí, jak osvícené a bohaté musely být šlechtické rody a jak vynikající umělci a řemeslníci zde žili. Zanechali zde totiž budoucím generacím nespočet kulturně historických památek jako doklad bohaté a mnohotvárné historie - starobylá města, plná života a kultury, majestátné gotické kostely, zasněné renesanční zámky, kláštery, památky lidového stavitelství, zajímavé technické stavby včetně důmyslných rybničních systémů.

Jižní Čechy mají však díky absenci velkých průmyslových podniků i vysokou krajinnou hodnotu. Jejím důkazem je množství vyhlášených chráněných území. Jižní Čechy jsou krajem nesčetných rybníků, borových lesů i rozsáhlých rašelinišť, oživeným siluetami měst i venkovských kostelů, které skvěle harmonují s bělostnými blatskými statky. To je obraz typické jihočeské krajiny v okolí Českých Budějovic, Třeboně či Veselí nad Lužnicí. Jižní Čechy jsou však i drsná horská krajina majestátné Šumavy, Novohradských hor a Blanského lesa. Bezpočet krás skrývá však i kraj jihovýchodně od Jindřichova Hradce – díky málo narušené přírodě, hojným volně roztroušeným žulovým blokům, vysokým vrchům i velkým rybníkům bývá právem nazýván Českou Kanadou.

Na severu je region ohraničen malebným Píseckem v povodí řek Vltavy a Otavy a Táborskem, které je známé zejména díky svému husitskému období. Současné hranice mezi jižními Čechami, Rakouskem a Německem rozdělují krajinu, jejíž historie byla mnohdy svázána s jedním šlechtickým rodem a se stejnými mocenskými zájmy. Poloha kraje předurčuje i jeho kulturní bohatství – kulturní vlivy drsného germánského a anglosaského severu se zde střetávaly s vytříbeným uměním italských renesančních mistrů. Města však nejsou jakýmisi historickými skanzeny, ale naopak – tepe v nich každodenní život v neopakovatelné atmosféře. Zastavte se, zůstaňte déle, přijeďte opět...

Třeboň


Vzdálenost od Ponědraže : 14 km                                                               GPS : 49°0'13.1"N, 14°46'14.339"E


Třeboň je lázeňské město, jehož neopakovatelnou atmosféru dokreslují mimořádně zachované historické jádro Třeboně, poloha na březích rybníka Svět a také povědomí o bohaté historii spjaté s rodem Rožmberků.
Snad žádný návštěvník Třeboně nevynechá zdejší renesanční zámek Třeboň, jenž získal svou dnešní podobu za Petra Voka z Rožmberka. K zámku Třeboň přiléhá z jedné strany půvabný park, na druhé straně leží náměstí s dvěma řadami renesančních a barokních měšťanských domů.

Nejen Třeboň samotná, ale i její okolí patří díky své zachovalé přírodě a bohatému kulturnímu dědictví k nejkrásnějším a nejzajímavějším oblastem v celé ČR. Díky svému rovinatému charakteru je Třeboňsko ideálním terénem pro pěší i cykloturistiku.
Zdejší kraj, byť poměrně řídce osídlený, je krásným příkladem, jak mohou pospolu dokonale fungovat krajina a člověk – lidské působení se tu za staletí zapsalo do krajiny zřetelněji než kdekoli jinde a přesto nepůsobí nikterak rušivě.

Průmyslová revoluce se Třeboňsku vyhnula, není zde žádný velký průmyslový podnik, o to více je zde jedinečná zachovalá architektura vesniček s prvky selského baroka. Je to region natolik unikátní, že nikde jinde u nás a zřejmě ani ve světě neexistuje podobný vodohospodářský systém, dokonale využívající charakteru krajiny. Jeho zapojení do zdejší přírody je provedeno tak citlivě, že zde dosud nezmizely ani původní biotopy, existující v téže podobě již 800 let. Není tedy náhodou, že velká část Třeboňska byla roku 1979 vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí.

Zámek Jemčina


Vzdálenost od Ponědraže : 18 km                                                                  GPS : 49°5'48"N, 14°51'17.069"E


Roku 1748 dal kníže Černín podle projektu jednoho z nejvýznamnějších barokních stavitelů A. Luraga postavit zámeček poblíž Nežárky. Jemčina a k ní přilehlá obora pak proslula lovy a štvanicemi. Ve dvacátém století byl v zámku umístěn armádní raketový útvar - došlo k poničení zámku i parku. Magická zámecká louka se staletými duby však zůstala zachována. I dnes se po ní prohánějí koně, chovaní zde již v dobách její největší slávy. V současnosti byl zámek zrekonstruován novým majitelem a je přístupný veřejnosti. Jeho nejcennější částí je díky své freskové výzdobě dochovaná kaple sv. Jana Nepomuckého.

Stráž nad Nežárkou


Vzdálenost z Ponědraže : 20 km                                                                         GPS : 49°4'7.42"N, 14°54'35"E


V letech 1914–1930 zde na svém zámku žila Ema Destinnová. Nyní je zámek se stálou expozicí, věnovanou životu této světoznámé umělkyně, přístupný veřejnosti. Současný majitel se jej rozhodl „zasvětit hudbě“ – společnost Stráž Emy Destinnové zde celoročně pořádá koncerty a hudební akce. Blíže Třeboni, u Nové řeky (15 km od Třeboně směrem na Stříbřec), je pak, v tichém polostínu lesa pomník E. Destinnové – na místě, kde ráda odpočívala při své nejoblíbenější činnosti – rybaření.. Ema Destinnová (1878–1930) se původním jménem jmenovala Emílie Pavlína Kittlová. Byla členkou Národního divadla v Praze, Metropolitní opery v New Yorku a Dvorní opery v Berlíně. Přestože vystupovala po celém světě v mnoha slavných operách, nejvíce ze všeho prý milovala přírodu a rybaření na Třeboňsku. Ačkoliv si Destinnová přála odpočívat v místním zámeckém parku, je pochována na pražském Slavíně. 

Soběslav


Vzdálenost z Ponědraže : 20 km                                                                   GPS : 49°15'42.12"N, 14°43'6.6"E


Město Soběslav leží v jižní části okresu Tábor 18 km jižně od okresního města na soutoku řeky Lužnice a Černovického potoka uprostřed Soběslavských blat v nadmořské výšce 405 m.

Hluboká nad Vltavou


Vzdálenost z Ponědraže : 27 km                                                                    GPS: 49°3‘4.32“N, 14°26‘28.61“E


Romantický zámek poblíž Českých Budějovic, patrně vůbec nejvyhledávanější památka jižních Čech. Původní královský hrad ze 13. století prošel mnohými přestavbami, z nichž poslední z let 1845–1871 ve stylu romantické tudorovské gotiky (podle anglického zámku Windsor) mu vtiskla dnešní podobu někdejšího přepychového sídla knížecího rodu Schwarzenbergů. Zámeckými komnatami a bohatě zdobenými sály lze projít hned na několika prohlídkových trasách, navštívit můžeme zbrojnici nebo sousední Alšovu jihočeskou galerii se vzácnými uměleckými sbírkami. Neměli bychom si nechat ujít ani procházku rozsáhlým zámeckým parkem, zřízeným v anglickém stylu. Nedaleko Hluboké, na břehu Munického rybníka, stojí lovecký zámek Ohrada, postavený v letech 1708–1721 pro Adama Františka ze Schwarzenbergu. Dnes v něm sídlí bohatě vybavené lovecké muzeum. K zámku přiléhá také menší zoologická zahrada zaměřená zejména na šumavskou faunu (vděčný cíl výletu pro rodiny s dětmi).

Červená Lhota


Vzdálenost z Ponědraže : 27 km                                                              GPS : 49°14'47.419"N, 14°53'6.809"E


Romantický zámeček obklopený vodou zná jistě každý i díky pohádkám, kde Červená Lhota vytváří ty pravé pohádkové kulisy. Původně gotická tvrz dostala svou konečnou neorenesanční podobu až v 19. století. Návštěva dochovaných interiérů či projížďka po loďce skýtají zaručeně nezapomenutelné scenérie.

České Budějovice


Vzdálenost z Ponědraže : 28 km                                                           GPS : 48°58‘28.089“N, 14°28‘27.627“E


Jihočeská metropole, město piva a město tužek. Těmito názvy bývají označovány České Budějovice, ležící v rovině na soutoku řek Vltavy a Malše. Za své založení r. 1265 vděčí českému králi Přemyslu Otakarovi II., díky panovnické přízni a poloze na obchodních cestách po řadu století vzkvétaly a svým významem se zařadily mezi přední města v Čechách. Během 19. století se staly průmyslovým centrem, k čemuž napomohl i provoz koněspřežní železnice Budějovice-Linec, zahájený roku 1828. České Budějovice jsou dnes sídlem krajského úřadu, biskupství (založeno 1785), Jihočeské univerzity a místem konání celostátní zemědělské výstavy Země živitelka.

Jindřichův Hradec


Vzdálenost z Ponědraže : 30 km                                                                    GPS: 49°8‘31.54“N, 15°0‘2.911“E


Město se starobylým historickým jádrem (městská památková rezervace), kdysi jedno z největších měst v Čechách. Zdejší hrad, který je doložen již v první polovině 13. století, vznikl v prostoru staršího hradiště. Jeho osudy jsou spjaty se známými rody pánů z Hradce, Slavatů a naposledy Černínů. Zámek se zachovalými částmi hradu svědčí o složitém stavebním vývoji, ale také o přepychu sídel renesanční šlechty. Na několika prohlídkových trasách můžeme navštívit gotický palác, renesanční palác, černou kuchyni a další prostory. Přístupná je také hradní věž a nevelká zámecká zahrada s rondelem. Nedaleko zámku stojí Nežárecká brána, nad ní městské muzeum (nejznámějším exponátem jsou Krýzovy jesličkynejvětší lidový mechanický betlém na světě). Naproti muzeu je jezuitská kolej z let 1595–1605 s kostelem sv. Maří Magdaleny. Vysoko nad městské střechy ční věž kostela sv. Jana Křtitele, stavěného ve 13. a 14. století (věž přístupna veřejnosti). Upozorníme zde na jednu zeměpisnou zajímavost: vedle chrámu je v dlažbě vyznačen průběh 15. poledníku.

Chlum u Třeboně


Vzdálenost z Ponědraže : 32 km                                                             GPS : 48°57‘36.89“N, 14°55‘55.821“E


Dnes rekreační obec na březích rybníku Hejtman. Dominantu tvoří barokní poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1745. Zdejší, původně barokní zámek, získal svou nynější podobu v letech 1901–1902 za následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, který zde rád pobýval a odtud také v roce 1914 odjížděl na osudnou cestu do Sarajeva. V Chlumu žil a tvořil básník František Hrubín. Na konci 18. stol. zde vznikly jedny z největších železáren v Čechách, jež mj. vyráběly i kolejnice pro koněspřežnou dráhu Č. Budějovice – Linec.

Borovany


Vzdálenost z Ponědraže : 32 km                                                           GPS : 48°53‘54.964“N, 14°38‘32.165“E


Menší město, jehož historie sahá až do 12. století, s několika významnými stavebními památkami. Bývalý augustiniánský klášter byl založen roku 1455 a s jeho pozdně gotickým areálem sousedí barokní zámek z let 1765–1768, původní sídlo představených kláštera. Na náměstí, jež je lemováno zemědělskými usedlostmi z 18. a 19. stol., najdeme radnici z pol. 17. stol., upravenou ve stylu lidového jihočeského baroka.

Park exotických zvířat - Dvorec u Borovan


Vzdálenost z Ponědraže : 36 km                                                               GPS: 48°52'23.468"N, 14°39'17.32"E


ZOO Dvorec se nachází v Jižních Čechách, 4km od Borovan směrem na Trhové Sviny. Lesní prostředí dodává místu klid a pohodu navádějící k odpočinku a relaxaci. Za zvuků vydávající zvířata se můžete přenést do různých kontinentů .

Trocnov


Vzdálenost z Ponědraže : 34 km                                                                GPS: 48°53‘35.599“N, 14°36‘5.92“E


Areál zaniklé středověké vesnice, z níž pocházel husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova (nar. asi r. 1360). V areálu je vybudován památník, v němž najdeme monumentální Žižkovu sochu, Muzeum husitského revolučního hnutí, a na místě údajného vojevůdcova narození pomník, tzv. Žižkův kámen. Turista může navštívit bývalou hájovnu s malou historickou expozicí a obejít okruh, na němž uvidí zbytky dvou původních dvorců.

Bechyně


Vzdálenost z Ponědraže : 33 km                                                                  GPS : 49°17'52.08"N, 14°28'7.32"E


Město Bechyně leží v malebné lesnaté krajině na soutoku řeky Lužnice a říčky Smutné, cca 20 km od Tábora. Bechyně je proslulá zejména lázeňstvím a výrobou keramiky. V okolí Bechyně najdou milovníci turistiky lokality s dobře značenými stezkami jak pro pěší, tak pro cykloturisty. Často navštěvovaným místem je údolí Lužnice pod Bechyní, kde skalní masiv obklopující řeku vytváří mimořádně romantická místa. Dominantou náměstí T. G. Masaryka s řadou historických domů je děkanský kostel svatého Matěje a lípa T. G. Masaryka z roku 1918. Mezi další významné pamětihodnosti patří Zámek Bechyně, klášterní komplex, židovský hřbitov se synagogou a mnoho dalších.

Tábor


Vzdálenost z Ponědraže : 38 km                                                                GPS : 49°24'49.32"N, 14°39'35.64"E


Město Tábor je jedním z nejznámějších a nejkrásnějších jihočeských měst. Okresní město je důležitým kulturním, administrativním, dopravním, obchodním a turistickým centrem oblasti. V jeho historickém jádru města byla vyhlášena Městská památková rezervace. Po Českých Budějovicích je Tábor druhým největším jihočeským městem. Leží na řece Lužnici ve výšce 437 m nad mořem.

Trhové Sviny a Svatá Trojice


Vzdálenost z Ponědraže : 40 km                                                           GPS : 48°50‘25.598“N, 14°38‘12.705“E


Původní osada Sviny byla založena v polovině 13. století pod hradem téhož jména, na němž tehdy sídlila jedna větev rodu Vítkovců. V 15. století získalo město právo trhu a od té doby se nazývá Trhové. Dominantou měsdrutečka je architektonicky výjimečný kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jeho pozdně gotická přestavba probíhala už v roce 1485 a pokračovala ještě o čtvrt století později. Kamenná věž se střílnami na západní straně svědčí o tom, že chrám mohl být využit také jako útočiště obyvatel v době ohrožení. Jižně od města se nachází barokní poutní kostel svaté Trojice z let 1708–1710, zajímavě řešený a působivě zasazený do krajiny. Za návštěvu stojí také nedaleký Buškův hamr z roku 1836, unikátní funkční technická památka s expozicí kovářského řemesla. Trhové Sviny jsou rodištěm protektorátního prezidenta dr. Emila Háchy (1872–1945) a hudebního skladatele Karla Valdaufa (1913–1982), známého především jeho polkami, a na jehož počest se ve městě každoročně koná hudební festival.

Nové Hrady


Vzdálenost z Ponědraže : 42 km                                                            GPS : 48°47'22.671"N, 14°46'42.187"E


Nové Hrady (německy Gratzen) jsou město v Novohradském podhůří poblíž hranic s Rakouskem, asi 30 km jihovýchodně od Českých Budějovic a 20 km jižně od Třeboně. S nadmořskou výškou 541 m jsou nejvýše položeným městem okresu České Budějovice. Historické jádro je městskou památkovou zónou. Město s hradem založeným ve 13. století a později často přestavovaným. Patřil Rožmberkům a následně Buquoyům, kteří na novohradském panství provozovali vyhlášené sklárny. Na náměstí stojí malebná barokní radnice a proti ní buquoyská rezidence (1634 – 1635). Rozsáhlý empírový zámek z let 1801 – 1810 je dnes veřejnosti přístupný, stejně jako novogotická Buquoyská hrobka na hřbitově. Mezi zajímavá místa k navštívení patří také, Terčino údolí, kostel svatého Petra a Pavla, klášter Božího Milosrdenství Rodiny Panny Marie, národní přírodní rezervace Červené blato, přírodní památka Sokolí hnízdo a bažantnice, tvrz Cuknštejn a mnoho dalších. Nové Hrady a Novohradsko stojí za to navštívit. 

Oblíbeným místem procházek je blízké Tereziino neboli Terčino údolí – rozsáhlý anglický park s několika romantickými stavbami, exotickými dřevinami a umělým vodopádem. Park byl budován od druhé poloviny 18. století a pojmenován na počest hraběnky Terezie Buquoyové. Na konci údolí se nachází zachovalá středověká tvrz Cuknštejn z doby mezi lety 1488 až 1491. Terčino údolí (také Terezino údolí nebo Tereziino) je romantický krajinný park a národní přírodní památka v údolí říčky Stropnice nalézající se cca 1 km od Nových Hradů. Nechal jej vybudovat hrabě Jan Nepomuk Buquoy roku 1756 na popud své manželky, hraběnky Terezie Buquoyové, po níž je park dnes také pojmenován. Rozloha parku je přes 138 hektarů a nabízí typické mostky, vodopád, Lázničky, tvrz Cuknštejn a mnoho dalších zajímavých míst.

Římov


Vzdálenost z Ponědraže : 44 km                                                             GPS : 48°51'20.217"N, 14°29'12.63"E


Významné poutní místo na levém břehu Malše, budované krumlovskými jezuity od roku 1648. Uprostřed obce se nachází kostel s loretánskou kaplí a ambity; odtud lze absolvovat asi šestikilometrovou procházku po křížové cestě, jejíchž 25 zastavení je citlivě zasazeno do krajiny. V obci najdeme barokní zámeček, původně jezuitskou rezidenci.

Holašovice


Vzdálenost z Ponědraže : 44 km                                                              GPS : 48°58'7.284"N, 14°16'20.824"E


Vesnice s rozlehlou návsí, kterou lemují unikátně zachované řady zděných usedlostí se zdobenými štíty z 19. století. Jedinečný soubor lidové architektury ve stylu tzv. selského baroka je od roku 1998 zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Každoročně koncem července se tu konají Selské slavnosti, na nichž své výrobky nabízí desítky lidových řemeslníků a umělců. Působivé ukázky selského baroka najdeme v mnoha dalších vesnicích na Hlubocku (např. Plástovice, Malé Chrášťany, Zbudov aj.).

Dívčí Kámen


Vzdálenost z Ponědraže : 46 km                                                                GPS : 48°53'21.27"N, 14°21'25.11"E


Rozsáhlá zřícenina hradu na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou a Křemežským potokem, severně od Zlaté Koruny. Velké a dobře opevněné sídlo založili roku 1349 se svolením krále Karla IV. čtyři bratři z Rožmberka a v držení tohoto mocného rodu zůstal hrad téměř po celou dobu své existence. V roce 1394 tu dokonce krátce věznili krále Václava IV. Během 16. století Dívčí Kámen zpustl a proměnil se v mohutnou ruinu. Naproti hradu se u Třísova nachází zbytky někdejšího keltského oppida, jakéhosi opevněného města z posledních století před začátkem našeho letopočtu.

Zlatá Koruna


Vzdálenost z Ponědraže : 48 km                                                            GPS : 48°51'20.599"N, 14°22'16.846"E


Rozsáhlý cisterciácký klášter, jeden z největších a nejzachovalejších na našem území. Založil jej v roce 1263 český král Přemysl Otakar II. s cílem demonstrovat panovnickou moc proti jihočeským Vítkovcům. Gotický klášterní areál vyrůstal téměř sto let, pozdějšími přístavbami se ještě rozšířil. Zrušen byl Josefem II. r. 1785. Nad ostatní objekty vyniká chrám Nanebevzetí Panny Marie, k němuž přiléhá konvent a nedaleko stojí unikátní patrová kaple Andělů strážných. Klášter je přístupný veřejnosti a je v něm umístěna stálá expozice jihočeského písemnictví.

Český Krumlov


Vzdálenost z Ponědraže : 52 km                                                         GPS: 48°48'39.269"N, 14°18'54.747"E


Jedno z nejlépe zachovaných historických měst v Čechách, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zdejší hrad byl od svého vzniku v polovině 13. stol. sídlem rodu Vítkovů, především jeho nejznámější větve – pánů z Rožmberka. Roku 1602 byl Krumlov vykoupen císařem Rudolfem II., pak náležel Eggenberkům a naposledy Schwarzenberkům. V zákrutu Vltavy naproti zámku se rozkládá vnitřní město, v jehož malebných uličkách obdivujeme gotickou, renesanční a barokní krásu měšťanských domů.

Chcete-li si užít bezstarostné chvíle oddechu a pohody, je Třeboňsko tou správnou volbou !

Poznejte jihočeský ráj, zastavte se, zůstaňte déle, přijeďte zas...,
přijeďte na Třeboňsko..., přijeďte do Ponědraže ! ! !

             Ceník             Kalendář obsazenosti             Rezervace ubytování on-line              Rezervační formulář                                              Ceník                                    Kalendář obsazenosti                       Rezervace on-line                        Rezervační formulář