Úvod          ˙Apartmány Almberg (Bavorský les - skiareál Mitterdorf)          Apartmány Na Zlaté stezce (NP Šumava - České Žleby)       Apartmány U Lužnice

Apartmány U Zlaté stoky ***
Jižní Čechy
(CHKO Třeboňsko - Ponědraž)

  Jižní Čechy - region pro Vaše zážitky                Jižní Čechy - perla České republiky                Opravdová historická města

Třeboňsko je malebným krajem rybníků, lesů a rašelinišť, oživených půvabnými siluetami středověkých městeček, venkovských kostelů a bělostných statků. Turistu zaujme region především harmonií přírody a místní architektury. Zdejší kraj je vyhledávaným turistickým cílem nejen pro své přírodní krásy, ale též pro množství historických památek, lázně a dobré podmínky pro cyklistiku a vodní sporty.
Nádherná příroda spolu s množstvím historických památek činí z Třeboňska dokonalé místo pro turistiku, cykloturistiku a rekreaci.
Směle můžete vyrazit i s hůlkami a provozovat Nordic walking nebo nasadit inline brusle.

  Pivní stezky                Myslivecké zážitky v jižních Čechách                Rybářské zážitky v jižních Čechách

Turistika

Pěší turisté si mohou vybrat z mnoha naučných stezek. Vzhledem k velkému počtu zahraničních návštěvníků jsou všechny cesty vybaveny popisnými tabulemi v českém, anglickém a německém jazyce.

Naučná stezka "Cesta kolem Světa"

Trasa této naučné stezky tvoří 12 km dlouhý, uzavřený okruh kolem rybníka Svět. Na 16 informačních tabulích poskytuje návštěvníkům základní informace o vývoji Třeboňska. Většina informačních panelů je věnována základním ekologickým vztahům v přírodě a jednotlivým rostlinným a  živočišným druhům, typickým pro různá společenstva Třeboňské krajiny. Mimo to také přibližuje historii  rybníkářství, lázeňství a vývoj lidové architektury. Trasa stezky vede po polních a lesních cestách, část po lučních pěšinách a také po hrázi rybníka Svět. Tato naučná stezka je určena hlavně pro pěší turisty. V suchém období lze část trasy projet i na kole, ale vyznačené úseky je nutné procházet pěšky a kolo vést. K vybavení naučné stezky patří i odpočinková místa se stolky a lavičkami,  odkud jsou hezké výhledy do okolní krajiny. Na trase stezky jsou rovněž vymezena dvě místa, na kterých si návštěvníci mohou rozdělat oheň a odpočinout si. Začátek trasy v lázeňském parku u hotelu Bohemia, konec na hrázi rybníka Svět.

Naučná stezka "Cesta kolem Světa"

naucna_stezka_cesta_kolem_sveta

  

Naučná stezka "Veselské pískovny"

Naučná stezka Veselské pískovny je určena pěším turistům. Tvoří ji 7 km dlouhý okruh vybavený 14 informačními tabulemi, které jsou rozmístěny na březích jezer, které jsou pozůstatkem těžby štěrkopísku v letech 1952-1986.
Tabule poskytují informace především o přírodě v oblasti štěrkových jezer, zabývají se však i historií krajiny a okolních obcí. Informace jsou v českém, německém a anglickém jazyku. Začátek i konec: Veselí nad Lužnicí, parkoviště u pískoven, směr Vlkov.

Naučná stezka "Veselské pískovny"

Naučná stezka "Veselské pískovny"

Naučná stezka "Veselské pískovny"

Naučná stezka "Velký Lomnický"

Naučná stezka Velký Lomnický je určena pěším turistům. Tvoří ji  6,5 km dlouhá vycházková trasa, která je vybavena 14 informačními tabulemi, přístřeškem, pozorovací věží a krytem, určeným k pozorování vodního ptactva. Stezka slouží jako rekreační zázemí města a současně i jako naučná trasa, zpřístupňující přírodní zákoutí dvou jihočeských rybníků a seznamující netradiční formou turisty i návštěvníky Třeboňska s historií kraje, vznikem rybníků a Zlaté stoky, ekonomickým a biologickým významem rybníků, jejich břehových porostů a močálovitých okrajů, které pomáhají přežívat v civilizované krajině řadě chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Informace na jednotlivých panelech jsou v českém, německém a anglickém jazyku.  Začátek: Lomnice nad Lužnicí, u hřbitova. Konec: NS netvoří okruh, je nutno se vrátit po stejné trase, kolem Zlaté stoky.
Projekt Naučná stezka  Velký Lomnický byl realizován za přispění programu Phare a ve spolupráci Města Lomnice nad Lužnicí. Stezku udržuje skautské středisko 13 klíčů z Lomnice nad Lužnicí.

Naučná stezka "Velký Lomnický"

 Naučná stezka "Velký Lomnický"

Naučná stezka "Velký Lomnický"

Naučná stezka "Červené blato"

Naučná stezka Červené blato je určena pro pěší turisty. Tvoří krátký, cca 3 km dlouhý okruh a zpřístupňuje typické biotopy jednoho z největších rašelinišť na Třeboňsku včetně vytěžených ploch, které se nachází v sukcesním stádiu.
Těžba rašeliny zde v minulosti probíhala hlavně pro potřeby sklárny, která stávala v nedalekém Jiříkově Údolí a proslavila se hlavně výrobou neprůsvitného, tvrdého a téměř nerozbitného černého a červeného skla, nazývaného hyalit. Trasa naučné stezky je převážně tvořena povalovými chodníčky, které umožňují průchod měkkým terénem. Přibližně uprostřed trasy je vybudována vyhlídková terasa s překrásným výhledem na rašelinné jezírko.
Celá trasa naučné stezky je vybavena devíti informačními tabulemi, které poskytují základní informace o flóře a fauně vázané na rašelinné prostředí. Najdete zde však i informace o historii sklárny, vývoji rašeliniště a podobně. Pro návštěvníky, kteří přijíždějí na kolech, je na začátku stezky připraven kolostav a rovněž přístřešek, kde si mohou odpočinout, případně přečkat nepřízeň počasí.
Začátek i konec: Jiříkovo údolí, 17 km jižně od Třeboně.

Naučná stezka "Červené blato"

 Naučná stezka "Červené blato"

Naučná stezka "Červené blato"

Naučná stezka "Mikuláše Rutharda"

Naučná stezka Mikuláše Rurtharda určená pro cyklisty i pěší začíná v Chlumu u Třeboně. V průvodci naučnou stezkou, který si můžete vyzdvihnout v informačním centru v Chlumu u Třeboně, zejména děti mohou vyplnilt otázky ke kterým naleznou klíč na jednotlivých stanovištích.

Naučná stezka "Mikuláše Rutharda"


Naučná stezka "Mikuláše Rutharda"

CHKO Třeboňsko

Cykloturistika

Oblast jižních Čech je z hlediska cykloturistiky velmi příznivá a terénní reliéf skýtá bohaté možnosti cykloturistických výletů. Rovinatá krajina kolem rybníků v Třeboňské pánvi poskytuje dobré možnosti rekreačních jízd i mimo silniční síť, na polních a lesních cestách značených pro pěší i cyklisty. Cykloturistika neodmyslytelně patří ke zdejší rovinaté krajině. Třeboňsko je ideální pro rodinné cyklovýlety s dětmi a pro seniory. Oblastí prochází mnoho dobře značených naučných stezek včetně dálkových cyklotras.
Trasy výletů vedou po březích velkého množství rybníků, které za teplých letních dní nabízejí odpočinek u vody a plavání. Jižní Čechy jsou ve své východní polovině protnuty značenou dálkovou cykloturistickou trasou Vídeň - Praha. Trasa prochází městy Slavonice, Nová Bystřice, Jindřichův Hradec a Tábor. V různých místech je možné z této trasy odbočit a po značených lokálních trasách poznat blíže jihočeskou krajinu. Na cykloturisty čeká v regionu navíc množství přírodních naučných stezek, které své návštěvníky informují o zajímavostech různých přírodních lokalit.

Cyklotrasy na Třeboňsku

Cyklotrasy Třeboňsko

Pro více informací o cyklistických trasách na Třeboňsku kikněte na shora uvedenou mapu.

NS Okolo Třeboně, NS Rožmberk       Barokní perly Třeboňska      Na blata k Mazelovu      Po stopách husitů       Objevte Borovansko

Pro více informací klikněte na titulní stranu uvedeného prospektu.

Cyklistická naučná stezka "Okolo Třeboně"

Naučná stezka Okolo Třeboně je určena cyklistům. Vytváří uzavřený okruh, který je 39 km dlouhý a je na něm umístěno 22 zastávek, vybavených informačními tabulemi. Tyto tabule podávají informace o celém Třeboňsku, jak z hlediska přírodního, tak i historického. Názorně popisuje typické třeboňské prvky, ke kterým nepochybně patří rybníky a rybniční soustavy, rašeliniště, lesní komplexy a mokré louky, včetně rostlinných a živočišných společenstev, která je obývají. Rovněž informuje o historickém vývoji oblasti, včetně prvního osídlení a s tím spojeného využívání a přetváření krajiny člověkem. Trasa stezky je vedena po málo frekventovaných, většinou asfaltových silnicích III. třídy, hrázích rybníků a lesních cestách. Stezka začíná v Třeboni na hrázi rybníka Svět a pokračuje po hrázi rybníka Opatovický. Dále vede k rašeliništi Spálená borkovna a k myslivně Barbora. Po překlenutí Zlaté stoky míří na hráze Chlumeckých rybníků a přes malebné obce Lutová a Stříbřec do Staré Hlíny, kde se kolem jižní části rybníka Rožmberk vrací zpět do Třeboně.
Začátek: Třeboň, hráz rybníka Svět.
Konec: Třeboň, záchytné parkoviště u Jindřichohradecké brány.

Cyklistická naučná stezka "Okolo Třeboně"

Cyklistická naučná stezka "Okolo Třeboně"

Cyklistická naučná stezka "Rožmberk"

Naučná stezka Rožmberk je určena cyklistům. Začíná na hrázi rybníka Svět v Třeboni a tvoří 22 km dlouhý, uzavřený okruh, jehož trasa vede okolo největšího českého rybníka Rožmberk. 12 informačních tabulí seznamuje návštěvníky hlavně s historií vzniku rybníků a rybničních soustav a jejich významem na Třeboňsku. Prostřednictvím dobových obrázků a dokumentů se snaží přiblížit život a dílo našich předků, které je úzce spjato s rázem místní krajiny. Nezapomínají však ani na místní historii, vázanou k obcím, kterými trasa naučné stezky prochází. Trasa naučné stezky vede po silnicích III. třídy, hrázích rybníků a polních cestách. Z celé trasy je nejhezčí hráz rybníka Rožmberk, která je nejen impozantním technickým dílem, ale i zajímavou přírodovědeckou lokalitou. Je porostlá mohutnými staletými duby, v jejichž dutinách hnízdí řada zajímavých druhů ptáků. Mohutné duby poskytují útočiště vzácným druhům hmyzu a na hrázi můžeme rovněž najít chráněné druhy teplomilných rostlin. V zimě lze na Rožmberku a v jeho blízkém okolí spatřit i několik vzácných orlů mořských.
Začátek : Třeboň, hráz rybníka Svět.
Konec : Třeboň, záchytné parkoviště u Jindřichohradecké brány.

Cyklistická naučná stezka Rožmberk

Cyklistická naučná stezka Rožmberk

Historicko-naučná stezka "Pamětí Vitorazska"

Historicko-naučná stezka Pamětí Vitorazska je jedním z dílů volné trilogie vyprávění o historii života v česko-rakouském pohraničí (Pamětí Novohradska, Pamětí Slepičích hor, Pamětí Vitorazska). Názvem Vitorazsko je označováno území v oblasti povodí horní Lužnice. Je to pruh země táhnoucí se v šíři 6-10 km při česko-dolnorakouských hranicích (asi 110 km2).
Začátek i konec: Nové Hrady, zámek.
Délka: 89 km v jednom směru.
Počet zastávek: 29.
Zaměření: Historicko-naučná stezka navazující na naučné stezky Pamětí Novohradska, Pamětí Slepičích hor.
Typ stezky: Pro cyklisty.
Náročnost: Trasa vede většinou po zpevněných komunikacích s asfaltovým povrchem. Výjimkou jsou pouze krátké úseky lesních cest při výjezdu z části Českých Velenic nazývané Josefsko, v Suchdole nad Lužnicí, mezi zastávkami Tři Facky a Hrdlořezy a v okolí zastávky Blata. Všechny tyto cesty jsou však v dobrém stavu a jsou sjízdné pro trekkingová kola.
Čas pro prohlídku:  Vzhledem k celkové délce okruhu lze stezku rozdělit na menší okruhy a libovolně je mezi sebou v průběhu několika dnů kombinovat. Díky tomu, že jednotlivé informační panely nejsou číslovány, může být směr absolvování cyklotrasy libovolný.
Délka: 89 km

Cyklistická naučná stezka Vitorazsko

Cyklistická naučná stezka Vitorazsko

Cyklistická naučná stezka Vitorazsko

Cyklistická trasa "Lomnice nad Lužnicí - Bošilec" ( přes Ponědraž )


Cyklistická trasa "Třeboň - rybník Dvořiště"

Cyklistická trasa "Veselí nad Lužnicí - Třeboň"

Cyklistická trasa "Chlumecké rybníky"

Cyklistická trasa "Suchdol nad Lužnicí - České Velenice"

Cyklistická trasa "Suchdol nad Lužnicí - Krabonoš"

Cyklistická trasa "Novosedly nad Nežárkou - Evženovo Údolí"

Cyklistická trasa "Suchdol nad Lužnicí - Dračice"

Cyklistická trasa "Stráž nad Nežárkou - Nová řeka"

Cyklistická trasa "Kardašova Řečice - Karštejn"

Cyklistická trasa "Spolí - Třeboň"

Cyklistická trasa "České Velenice - Nové Hrady"

             Ceník             Kalendář obsazenosti             Rezervace on-line             Rezervační formulář                                                Ceník                                 Kalendář obsazenosti                       Rezervace on-line                         Rezervační formulář